Vaimo Thaimaasta Onnistuneesti -palvelun toimitus- ja käyttöehdot.
 1. Yleistä. Saadaksesi Vaimo Thaimaasta Onnistuneesti -palvelun (myöhemmin ”palvelun”) käyttöösi, tulee sinun (myöhemmin myös ”käyttäjä” ja ”tilaaja”) hyväksyä nämä ehdot ja noudattaa niitä.
 2. Ikäraja. Ikäraja on 18-vuotta. Vain 18-vuotta täyttänyt henkilö voi hyväksyä nämä toimitusehdot.
 3. Palvelu. Tilaaja saa määräajaksi käyttöönsä verkossa toimivan Vaimo Thaimaasta -oppaan, pääsyn sisäpiiriryhmään sekä henkilökohtaista palvelua.
 4. Laitevaatimukset. Käyttäjä tarvitsee internetyhteyden lisäksi älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen käyttääkseen palvelua. Palvelun tarjoaja ei vastaa puutteellisen ohjelmiston, laitteiston ja/tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista ja/tai viivästymisistä. Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden silloin tällöin muuttaa teknisiä vaatimuksiaan palvelun toimivuuden takaamiseksi. Palvelun tarjoaja varaa oikeuden myös päivittää ja määrittää silloin tällöin sitä, millä laitteilla palvelua voi käyttää.
 5. Hinnat. Kaikki hinnat ovat euroissa sekä sisältävät arvonlisäveron. Palvelun tilausmaksun lisäksi käyttäjä vastaa teleoperaattorinsa veloittamista tietoliikennekuluista (nettiyhteys), jotka hoidetaan käyttäjän ja operaattorin välillä näiden toimitusehtojen ulkopuolella. Käyttäjälle voi aiheutua myös muita (vapaaehtoisia) kuluja, kuten matkustuskuluja, joista käyttäjä vastaa 100 % itse.
 6. Maksaminen. Palvelun tarjoaja laskuttaa tilaajan valitsemalla tavalla. Vaihtoehtoja ovat postitse, sähköpostitse, tai WhatsAppin tai PayPalin kautta. Eräpäivä on 2 viikon päästä tilauksesta. Käyttäjä pääsee käyttämään palvelua vasta, kun maksu on toteutunut ja näkyy palvelun tarjoajan järjestelmässä. Palvelun tarjoaja voi käyttää kolmansia osapuolia maksunkäsittelyssä- toteutumisessa sekä siirtymisessä palvelun tarjoajan tilille.
 7. Hintojen ja ehtojen muuttaminen. Pidätämme oikeuden muuttaa palvelun hintoja sekä ehtoja mukaan lukien nämä toimitusehdot tämän ollessa tarpeellista olosuhteiden olennaisen muutoksen, palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten muutosten tai muun pätevän syyn johdosta. Muutetuista hinnoista ja ehdoista tiedotetaan sähköpostitse ja/tai palvelussa olevilla viestintäkeinoilla ja/tai vaimothaimaasta.fi-verkkosivuilla. Palvelun tarjoajalla on tietyissä tilanteissa oikeus välittömään hintojen tai ehtojen muutokseen, mikäli muutos johtuu verosta, yleisestä maksusta, viranomaisen päätöksestä tai lakimuutoksesta tai muusta säädöksestä, jonka perusteella palvelun tarjoajan pitää muuttaa hintojaan ja/tai ehtojaan tai joka aiheuttaa selvän muutoksen palvelun tarjoajan kuluissa. Jos et hyväksy kyseistä muutosta hinnassa tai ehdoissa, voit olla ostamatta palvelua tai sen osia jatkossa. Sellaisista muutoksista, jotka selvästi hyödyttävät palvelun käyttäjää, ei tarvitse ilmoittaa käyttäjälle ja ne voivat astua voimaan heti, eivätkä ne anna käyttäjälle oikeutta välittömin seurauksin irtisanoutua näistä toimitusehdoista.
 8. Peruuttamisoikeus ja reklamaatio. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tilauksensa 14 päivän sisällä siitä hetkestä, kun hänellä on ollut mahdollisuus käyttää palvelua tai osaa siitä. Jos haluat peruuttaa tilauksesi sallitun 14 päivän aikana, niin lähetä sähköpostia osoitteeseen sami@vaimothaimaasti.fi. Kerro sähköpostissasi halusi perua tilaus sekä palvelussa käyttämäsi sähköpostiosoite. Jos palvelu on viallinen, voit ottaa yhteyttä palvelun tarjoajaan sami@vaimothaimaasta.fi reklamaation tekemiseksi.
 9. Palvelun tarjoajan velvollisuudet. Palvelun tarjoaja tarjoaa palvelun sellaisena kuin se kulloinkin on. Käyttäjä ymmärtää, että palvelun toiminnot ja sisältö voivat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisvaroitusta osana normaalia palvelun kehitystyötä. Palvelun tarjoajan tavoitteena on tarjota käyttäjilleen niin hyvä palvelu kuin kulloinkin on mahdollista. Palvelun tarjoaja ei takaa, että kaikki säilyy palvelussa ennallaan ja on käytettävissä milloin vain, koska palvelua ja sen sisältöä päivitetään jatkuvasti. Palvelun tarjoaja on oikeutettu viestimään käyttäjälle sähköpostitse, sovelluksen kautta sekä palvelun sisällä. Yleisistä asioista palvelun tarjoaja voi tiedottaa verkkosivuillaan vaimothaimaasta.fi. Palvelua on mahdollista käyttää ympäri vuorokauden. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa, että palvelu toimisi aina keskeytyksittä ja virheettömästi. Palvelun tarjoaja ei vastaa siitä, että käyttäjä ei voi käyttää palvelua johtuen palvelun tarjoajasta riippumattomista syistä. Siten palvelun tarjoaja ei vastaa esim. verkko-, ylikuormitus- tai muista tietoliikennevioista eikä käyttäjän tekemistä väärinkäytöksistä tai puutteista laitteissasi. Jos palvelussa ilmenee puutteita tai katkoksia, palvelun tarjoajalla on oikeus korjata ne ilman, että ne katsotaan sopimusrikkomukseksi. Palvelun tarjoajalla on kohtuullisissa määrin oikeus sulkea palvelu päivityksen ja huollon ajaksi. Palvelun tarjoajalla on oikeus luovuttaa edelleen näiden toimitusehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain.
 10. Palvelun käyttäminen ja käyttäjän vastuu. Palvelun tarjoaja ja/tai sen sisällöntekijät ja -hankkijat omistavat kaiken palvelun tarjoaman tekijänoikeudella suojatun sisällön. Maksaneelle asiakkaalle, eli käyttäjälle, myönnetään palvelun sisältöön ei-yksinomainen, luovutuskelvoton, rajoitettu lisenssi, jonka nojalla voit käyttää sisältöä näiden toimitusehtojen mukaisesti. Näiden toimitusehtojen nojalla omistusoikeus tai muut immateriaalioikeudet palvelun sisältöön eivät siirry käyttäjälle tai muille. Käyttäjänä voit näiden toimitusehtojen mukaisesti lukea, kuunnella ja katsoa opasta. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan yksityistä käyttöä varten eikä sitä saa käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjänä ymmärrät ja hyväksyt, että pääsysi palveluun sekä palvelun käyttösi on noudatettava näitä ehtoja. Käyttäjätunnuksesi on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa muiden kanssa. Sitoudut myös olemaan kopioimatta kokonaan tai osin opasta ja muuta ostamaasi sisältöä sekä muutoinkin olemaan kiertämättä teknisiä rajoituksia, joiden tarkoituksena on estää palvelun sisällön kopioiminen sekä olemaan levittämättä palveluun kuuluvaa sisältöä myymällä, kopioimalla, lainaamalla tai vuokraamalla. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai siten, mikä loukkaa näitä toimitusehtoja. Et saa kannustaa toista henkilöä palvelun sellaiseen käyttämiseen, joka rikkoo näitä toimitusehtoja tai lakia. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen henkilötietonsa ja etenkin sähköpostiosoitteensa on oikea ja ajan tasalla, koska suurin osa tilaukseen ja ostoihin liittyvästä viestinnästä tapahtuu sähköpostitse. Kun palvelun tarjoaja lähettää käyttäjälle sähköpostia käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen, sähköpostiviestit katsotaan vastaanotetuksi viimeistään viiden (5) vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä. Palvelun käyttäjänä vastaat siitä, että mahdollisissa arvosteluissasi tai vinkeissäsi noudatat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ettet käytä sanoja tai ilmaisuja, joita voidaan pitää loukkaavina, sopimattomina tai syrjivinä keskustelupalstoille, jotka voidaan yhdistää palveluun. Mikäli käyttäjä epäilee, että hänen tunnustaan käytetään luvattomasti, tulee hänen ilmoittaa asiasta palvelun tarjoajalle välittömästi. Käyttäjä vastaa kaikesta vahingosta, joka on syntynyt hänen sallittua toisen henkilön pääsyn palveluun käyttäjätunnuksensa kautta. Palvelun tarjoajalla on oikeus irtisanoa käyttäjän tilaus välittömästi tai estää pääsy palveluun, mikäli sillä on syytä epäillä, että joku väärinkäyttää käyttäjätunnusta muulla tavoin. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa toiselle henkilölle, osittain tai kokonaan, näiden toimitusehtojen mukaisia velvollisuuksia ja oikeuksia ilman palvelun tarjoajan suostumusta.
 11. Suojaaminen. Kaikki palveluun sisältyvän sisällön kopiointi ja luvaton edelleen levittäminen on kielletty. Käyttäjä vastaa itse siitä, ettei sisältöä levitetä edelleen muille edellä kohdassa 10. kuvatulla tavalla.
 12. Estetty sisältö. Palvelun tarjoajalla on oikeus palastella käyttäjän pääsyä sisältöihin. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että koko palvelu ei välttämättä ole hänen käytettävissään välittömästi ostohetken jälkeen, osa sisällöstä voi olla käyttäjän käytettävissä vasta palautusoikeuden loputtua. Pääsy kaikkeen sisältöön ja apuun loppuu, kun käyttäjän tilaus loppuu.
 13. Vastuuvapautuslauseke. Palvelun tarjoaja ei ota mitään vastuuta siitä, mitä käyttäjä saavuttaa tai on saavuttamatta käyttämällä palvelua. Palvelun tarjoaja ei ota mitään vastuuta, jos käyttäjä menettää varallisuuttaan tai muuta noudattamalla palvelun sisältöä tai palvelun kautta henkilökohtaisesti saamiaan tietoja. Palvelun tarjoaja ei ota mitään vastuuta, mikäli käyttäjän laitteisiin tulee ongelmia, viruksia tai haittaohjelmia tai jos laite särkyy tai muutoin vahingoittuu. Palvelun tarjoaja ei ota vastuuta sisällössä tai henkilökohtaisesti lähetetyissä viesteissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palvelun tarjoaja ei ota mitään vastuuta mistään henkilövahingoista, jotka ovat tulleet palvelusta saadun tiedon tai henkilökohtaisesti välitetyn tiedon noudattamisesta.
 14. Sisäpiiriryhmä. Palveluun kuuluu myös Sisäpiiri-ryhmä, joka toimii netissä. Ryhmään kuuluu säännöt, joita tulee noudattaa. Sisäpiiri-ryhmään pääsee palautusoikeuden umpeuduttua, eli 14 päivän jälkeen tilaushetkestä.
 15. Sisäpiiri-ryhmän säännöt. 1. Sisäpiiri-ryhmään hyväksytään vain Vaimo Thaimaasta Onnistuneesti -palvelun tilanneet. 2. Kirjoitusten tulee liittyä oppaan aiheisiin. Ryhmässä keskustellaan Thaimaasta ja thaimaalaisista naisista positiivisessa hengessä. 3. Emme salli rasistisia tai seksistisiä kirjoituksia, emmekä keskustelua seksikaupasta. 4. Kaikkien kirjoitusten ja kommenttien tulee olla Suomen ja Thaimaan lakien mukaisia. Ryhmässä ei saa neuvoa tai yllyttää lain rikkomiseen. 5. Ryhmässä kunnioitamme toisia ryhmäläisiä. Kaikenlainen nimittely on kiellettyä. Kielenkäyttö tulee muutenkin olla asiallista, kaikenlainen panettelu on kiellettyä. 6. Ylläpitäjät poistaa sopimattomat kirjoitukset, antavat tarvittaessa varoituksen ja poistavat häirikkökirjoittajat. 7. Ryhmässä saa mainostaa oppaaseen liittyvissä aiheissa, mutta ei spämmätä (eli mainostaa aiheeseen liittymättömiä asioita, tai mainostaa liian usein). 8. Ryhmässä ei hyväksytä Thaimaan kulttuuria tai thaimaalaisia väheksyviä videoita tai kuvia. Niin ikään kaikki pahoinpitely-, onnettomuus- ja muut vastaavat videot, kuvat ja linkit hyväksytään vain poikkeustapauksissa. 9. Jos huomaatte ryhmässä asiatonta kirjoittelua tai spämmäämistä, niin olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa niistä ylläpitäjälle.
 16. Alennuskoodit. Mikäli käyttäjällä on voimassa oleva alennuskoodi, voi hän käyttää sitä maksutavasta riippumatta. Alennuskoodi on ilmoitettava tilauksen yhteydessä, laskutustavasta sovittaessa. Alennuskoodia ei voi ilmoittaa jälkikäteen.
 17. Kolmannet osapuolet/jälleenmyyjät. Palvelun tarjoajalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia/jälleenmyyjiä palveluiden toimittamisessa/suorittamisessa.
 18. Henkilökohtainen neuvonta. Henkilökohtainen neuvonta on voimassa niin kauan kuin tilaajan tilaus on voimassa. Sen jälkeen Henkilökohtainen neuvonta -ominaisuus loppuu. Käyttäjä ymmärtää, ettei palvelun tarjoaja ole lakimies, luvanvarainen matkanjärjestejä tai esimerkiksi hätänumeropalvelu.
 19. Huomioitavaa. Palvelun tarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon muuttumisesta, viivästymisetä tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palvelun tarjoaja ei korvaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja eikä palvelun tarjoajalla ole korvausvelvollisuutta näiden toimitusehtojen mukaisien oikeuksien käytöstä. Palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu enimmillään Suomen lakien pakottavien säännösten mukaan.
Sopimuksen osapuolet vapautuvat velvollisuuksistaan ja velvoitteistaan maksaa korvausta, mikäli velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esim. kapina, pakko-otto, sota tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, työselkkaus, energiajakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy. Mahdolliset riita-asiat pyritään aina ensisijaisesti sopimaan käyttäjän ja palvelun tarjoajan kesken. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.